>>โรงงาน 4 - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 13.1.5.16 - UnityAutoParts Co., Ltd.

ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผลิตแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิต ชุบเคลือบผิวโลหะ
เหล็กทุปขึ้นรูป ชุบแข็ง ชื้นส่วนโลหะขึ้นรูปและชิ้นส่วนยานพาหนะ
UNITY INDUSTRAIL CO.,LTD
UNITY POWERTRAIN CO.,LTD
Go to content

Main menu:

>>โรงงาน 4

เครื่องจักร
Band Saw(เครื่องเลื่อย)
GASPLASSMA CUTTING (เครื่องตัดแก๊ส)
Robot หุ่นยนต์เชื่อม
Product โรงงาน 4
Back to content | Back to main menu