>> ประวัติความเป็นมาบริษัท - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 13.1.5.16 - UnityAutoParts Co., Ltd.

ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผลิตแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิต ชุบเคลือบผิวโลหะ
เหล็กทุปขึ้นรูป ชุบแข็ง ชื้นส่วนโลหะขึ้นรูปและชิ้นส่วนยานพาหนะ
UNITY INDUSTRAIL CO.,LTD
UNITY POWERTRAIN CO.,LTD
Go to content

Main menu:

>> ประวัติความเป็นมาบริษัท

เกี่ยวกับบริษัทฯ
ประวัติความเป็นมาบริษัทฯ
บริษัท  ยูนิตี้  กรุ๊ป
..........................................
ประกอบด้วย
1. บริษัท  ยูนิตี้   อินดัสเตรียล  จำกัด  (UNI)
2. บริษัท  ยูนิตี้   เพาเวอร์เทรน จำกัด  (UPT)
......................................................................................
1.บริษัท  ยูนิตี้ อินดัสเตรียล  จำกัด (UNI)
 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 ด้วยความร่วมมือของนักธุรกิจชาวไต้หวัน และชาวไทย เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์  ผลิตแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิต  ชุบเคลือบผิวโลหะเปิดดำเนินการ  เดือนพฤษภาคม 2542
สำนักงานใหญ่และโรงงาน
ตั้งอยู่ที่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอระยอง
 เลขที่  118-118/1  หมู่ 3  ถนนบ้านค่าย-หนองละลอก    ตำบลหนองละลอก     
อำเภอบ้านค่าย     จังหวัดระยอง  21120
2.บริษัท  ยูนิตี้ พาเวอร์เทรน  จำกัด (UPT)
 เปิดดำเนินการเมื่อวันที่   2  มิถุนายน 2549    เป็นผู้ผลิต ชิ้นส่วนเหล็กทุปขึ้นรูป กิจการชุบแข็ง ชื้นส่วนโลหะขึ้นรูปและชิ้นส่วนยานพาหนะ

สำนักงานใหญ่และโรงงาน  
ตั้งอยู่ที่ เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอระยอง
เลขที่  118/2  หมู่ 3  ถนนบ้านค่าย-หนองละลอก    ตำบลหนองละลอก     อำเภอบ้านค่าย     จังหวัดระยอง  21120
โทรศัพท์ : 038-892400  โทรสาร : 038-892399  
อีเมลล์ : hmrunity@unityautoparts.com
Back to content | Back to main menu