>> คณะกรรมการบริษัทฯ - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 13.1.5.16 - UnityAutoParts Co., Ltd.

ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผลิตแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิต ชุบเคลือบผิวโลหะ
เหล็กทุปขึ้นรูป ชุบแข็ง ชื้นส่วนโลหะขึ้นรูปและชิ้นส่วนยานพาหนะ
UNITY INDUSTRAIL CO.,LTD
UNITY POWERTRAIN CO.,LTD
Go to content

Main menu:

>> คณะกรรมการบริษัทฯ

เกี่ยวกับบริษัทฯ
คณะกรรมการผู้บริหาร
MR. HSIENMIN  CHU
กรรมการผู้จัดการ
MR. JANJUN    ZHANG
รองกรรมการผู้จัดการ
ดร.สุเทพ  ไพรวงษ์
ที่ปรึกษาบริษัทฯ
Back to content | Back to main menu