>> คณะผู้บริหาร - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 13.1.5.16 - UnityAutoParts Co., Ltd.

ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผลิตแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิต ชุบเคลือบผิวโลหะ
เหล็กทุปขึ้นรูป ชุบแข็ง ชื้นส่วนโลหะขึ้นรูปและชิ้นส่วนยานพาหนะ
UNITY INDUSTRAIL CO.,LTD
UNITY POWERTRAIN CO.,LTD
Go to content

Main menu:

>> คณะผู้บริหาร

เกี่ยวกับบริษัทฯ
คุณอัมพร    แก้วแพร
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหาร
คุณพนิดา  สุวรรณไพบูลย์
ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
คุณกานต์สิรี    หาหัวดง
ผจก.จัดซื้อ
คุณถนอม   ภางาม
ผจก. ML
คุณอำนาจ   ทัฬกรณ์
ผช.ผจก.Engineer
คุณจักรพันธ์     ขันต๊ะ
ผช.ผจก.การตลาด
คุณอ๊อด   ประโสกัง
ผช.ผจก.โรงงาน 1
คุณสุทธินันท์    บุญต่อ
ผช.ผจก. โรงงาน 3
คุณจักรกฤษ    เลือกนารี
ผช.ผจก.โรงงาน 4
คุณอุทิศ   ทาสระคู
ผช.ผจก.QA
คุณขวัญเพชร   นาหัวดง
ผช.ผจก.ซ่อมบำรุง
Back to content | Back to main menu