ระบบคุณภาพ - WEBSITE X5 UNREGISTERED VERSION 13.1.5.16 - UnityAutoParts Co., Ltd.

ผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ ผลิตแม่พิมพ์เพื่อใช้ในการผลิต ชุบเคลือบผิวโลหะ
เหล็กทุปขึ้นรูป ชุบแข็ง ชื้นส่วนโลหะขึ้นรูปและชิ้นส่วนยานพาหนะ
UNITY INDUSTRAIL CO.,LTD
UNITY POWERTRAIN CO.,LTD
Go to content

Main menu:

ระบบคุณภาพ

 
บริษัทของเราดำรงอยู่ได้เพราะลูกค้าดังนั้น
เราจึงทุ่มเทและพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะ

 
1.ผลิตสินค้าที่ดี  มีคุณภาพมาตรฐาน
 
2.สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
 
3.ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กร
 
4.สร้างสรรค์และทำงานเป็นทีม
 
5.ดูแลสิ่งแวดล้อมและร่วมกันพัฒนาสังคม
 
6.ต่อต้านการติดสินบนและส่งเสริมจรรยาบรรณของพนักงาน
 
คำขวัญ “คุณภาพคือสัญญา  ความพึงพอใจของลูกค้า ไม่มีการต่อรอง
Back to content | Back to main menu